Yükleniyor...

Kılıç Avukatlık

Karşılıksız Çek Suçu ve İnfazın Durdurulması Süreci adlı kitabımız yayımlandı. Ankara Hukuk Bürosu

Karşılıksız çek suçu ve infazın durdurulması sürecininin 7226 sayılı kanun bağlamında ele alındığı kitapta, önemli bir kıymetli evrak olan çek ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra, karşılıksız çek keşide etme suçu ve sonuçları açıklanmıştır. Daha sonra, söz konusu 7226 sayılı Kanunla getirilen infazın durdurulması ve diğer hususların açıklamasına yer verilmiştir. Bu bağlamda mahkemelerce ve taraflarca yapılması gerekenler ile infazı durdurma kararının sonuçları üzerinde detaylı şekilde durulmuştur. Özellikle ödenmesi gereken peşinat ve taksitlerin usulü ve getirilen düzenlemedeki eksiklikler ile yanlış anlamlara yol açabilecek yönler üzerinde durulmuş ve konuya ilişkin değerlendirmelerimize yer verilmiştir.

Kitabı Buradan Satın Alabilirsiniz.